Có 1 kết quả:

nǎo cán fěn

1/1

nǎo cán fěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) fanboy
(2) fangirl