Có 1 kết quả:

nǎo shuǐ zhǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cerebral edema