Có 1 kết quả:

nǎo zhī

1/1

nǎo zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brains