Có 1 kết quả:

nǎo zhàng

1/1

nǎo zhàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 腦脹|脑胀[nao3 zhang4]