Có 1 kết quả:

nǎo yè

1/1

nǎo yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brain fluid