Có 1 kết quả:

nǎo yì xuè

1/1

nǎo yì xuè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cerebral hemorrhage
(2) stroke