Có 1 kết quả:

nǎo guā zi

1/1

nǎo guā zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 腦瓜|脑瓜[nao3 gua1]