Có 1 kết quả:

nǎo piáor

1/1

nǎo piáor

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) top of the head
(2) crown