Có 1 kết quả:

nǎo diàn bō

1/1

nǎo diàn bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 腦波|脑波[nao3 bo1]