Có 1 kết quả:

nǎo liú

1/1

nǎo liú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brain tumor