Có 1 kết quả:

nǎo tān ㄋㄠˇ ㄊㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cerebral palsy