Có 1 kết quả:

nǎo tān

1/1

nǎo tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cerebral palsy