Có 1 kết quả:

nǎo shén jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cranial nerves