Có 1 kết quả:

nǎo jīn

1/1

nǎo jīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brains
(2) mind
(3) head
(4) way of thinking