Có 1 kết quả:

nǎo xì bāo

1/1

nǎo xì bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brain cell