Có 1 kết quả:

nǎo xì bāo ㄋㄠˇ ㄒㄧˋ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

brain cell