Có 1 kết quả:

nǎo jǐ yè

1/1

nǎo jǐ yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cerebrospinal fluid (CSF)