Có 1 kết quả:

nǎo xuè guǎn jí bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cerebrovascular disease