Có 1 kết quả:

nǎo pín xuè

1/1

nǎo pín xuè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cerebral anemia