Có 1 kết quả:

nǎo mén zi

1/1

nǎo mén zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

forehead (dialect)