Có 1 kết quả:

jiǎo yā zi

1/1

jiǎo yā zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) foot