Có 1 kết quả:

jiǎo běn

1/1

jiǎo běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

script