Có 1 kết quả:

jiǎo bǎn

1/1

jiǎo bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the sole of the foot