Có 1 kết quả:

jiǎo xuǎn ㄐㄧㄠˇ ㄒㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

athlete's foot