Có 1 kết quả:

jiǎo wù

1/1

jiǎo wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

foot fault (tennis etc)