Có 1 kết quả:

jiǎo pǔ

1/1

jiǎo pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flippers
(2) fins