Có 1 kết quả:

tuō chuí ㄊㄨㄛ ㄔㄨㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

prolapse