Có 1 kết quả:

tuō chuí

1/1

tuō chuí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

prolapse