Có 1 kết quả:

tuō tāi qī qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

bodiless lacquerware