Có 1 kết quả:

tuō jiù

1/1

tuō jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dislocation (of a joint)