Có 1 kết quả:

tuō chú

1/1

tuō chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get rid of