Có 1 kết quả:

tuō
Âm Pinyin: tuō
Tổng nét: 11
Bộ: ròu 肉 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノフ一一丶ノ丨フ一ノフ
Thương Hiệt: BCRU (月金口山)
Unicode: U+8131
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: đoái, thoát
Âm Nôm: thoát, thoắt, xoát
Âm Nhật (onyomi): ダツ (datsu)
Âm Nhật (kunyomi): ぬ.ぐ (nu.gu), ぬ.げる (nu.geru)
Âm Hàn: ,
Âm Quảng Đông: tyut3

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

tuō

giản thể

Từ điển phổ thông

1. róc, lóc, bóc
2. sơ lược
3. rơi mất

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 脫.

Từ điển Trung-Anh

(1) to shed
(2) to take off
(3) to escape
(4) to get away from

Từ ghép 133

bái tuō 白脱bǎi tuō 摆脱bǎi tuō wēi jī 摆脱危机bàn tuō chǎn 半脱产biǎo pí bō tuō sù 表皮剥脱素bǐng tóng suān tuō qīng méi 丙酮酸脱氢酶chāo tuō 超脱chèn luàn táo tuō 趁乱逃脱chū tuō 出脱fā tuō kǒu chǐ 发脱口齿hún tuō 浑脱huó tuō 活脱huó tuō tuō 活脱脱jiě tuō 解脱jīn chán tuō qiào 金蝉脱壳kāi tuō 开脱kāi tuō zuì zé 开脱罪责Lā tuō wéi yà 拉脱维亚lín zhèn tuō táo 临阵脱逃mì sī tuō 密司脱mì sī tuō 密斯脱Mò tuō 墨脱Mò tuō xiàn 墨脱县pǐn tuō 品脱sǎ tuō 洒脱sōng tuō 松脱táo tuō 逃脱tōng tuō mù 通脱木tuī tuō 推脱tuō bǎ 脱靶tuō bān 脱班tuō běi zhě 脱北者tuō bù liǎo shēn 脱不了身tuō chǎn 脱产tuō cháng 脱肠tuō chū 脱出tuō chú 脱除tuō chuāng 脱窗tuō chuí 脱垂tuō dān 脱单tuō dǎng 脱党tuō dàng 脱档tuō diào 脱掉tuō fà 脱发tuō gāng 脱肛tuō gǎng 脱岗tuō gǎo 脱稿tuō gōu 脱钩tuō gǔ huàn tāi 脱骨换胎tuō guāng 脱光tuō guǐ 脱轨tuō huá 脱滑tuō huàn 脱换tuō huò 脱货tuō jī 脱机tuō jiāng 脱缰tuō jiāng zhī mǎ 脱缰之马tuō jié 脱节tuō jiù 脱臼tuō kā fēi yīn 脱咖啡因tuō kāi 脱开tuō ké 脱壳tuō kōng 脱空tuō kōng hàn 脱空汉tuō kǒu 脱口tuō kǒu ér chū 脱口而出tuō kǒu xiù 脱口秀tuō kù zi fàng pì 脱裤子放屁tuō lí 脱离tuō lí kǔ hǎi 脱离苦海tuō lí wēi xiǎn 脱离危险tuō lì 脱粒tuō lì jī 脱粒机tuō lòu 脱漏tuō lüè 脱略tuō luò 脱落tuō máng 脱盲tuō máo 脱毛tuō máo jì 脱毛剂tuō mǐn 脱敏tuō ní 脱泥tuō pí 脱皮tuō pí diào ròu 脱皮掉肉tuō pín 脱贫tuō pín zhì fù 脱贫致富tuō qī 脱期tuō qīng 脱氢tuō qīng méi 脱氢酶tuō qù 脱去tuō rán 脱然tuō róng 脱溶tuō sǎ 脱洒tuō sè 脱涩tuō sè 脱色tuō sè jì 脱色剂tuō shēn 脱身tuō shǒu 脱手tuō shuǐ 脱水tuō shuǐ jī 脱水机tuō sú 脱俗tuō sù 脱粟tuō tāi 脱胎tuō tāi chéng xiān 脱胎成仙tuō tāi huàn gǔ 脱胎换骨tuō tāi qī qì 脱胎漆器tuō táo 脱逃Tuō tuō 脱脱tuō wù 脱误tuō xià 脱下tuō xiǎn 脱险tuō xiàn 脱线tuō xiāo 脱销tuō xiào 脱孝tuō xiè 脱卸tuō xiù 脱秀tuō xù 脱序tuō Yà rù Ōū 脱亚入欧tuō yǎng 脱氧tuō yǎng hé gān suān 脱氧核苷酸tuō yǎng hé táng 脱氧核糖tuō yǎng hé táng hé suān 脱氧核糖核酸tuō yǎng má huáng jiǎn 脱氧麻黄碱tuō yǎng tuō táng hé suān 脱氧脱糖核酸tuō yī fú 脱衣服tuō yī wǔ 脱衣舞tuō yǐng ér chū 脱颖而出tuō yǔ 脱羽tuō zhī 脱脂tuō zhī mián 脱脂棉xǐ tuō 洗脱xū tuō 虚脱zhèng tuō 挣脱zhì qì wèi tuō 稚气未脱