Có 1 kết quả:

tuō qù

1/1

tuō qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to throw off