Có 1 kết quả:

tuō chuāng

1/1

tuō chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cross-eyed (Tw) (Minnan thuah-thang)