Có 1 kết quả:

tuō sè jì ㄊㄨㄛ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bleaching agent
(2) decolorant