Có 1 kết quả:

tuō yī wǔ

1/1

tuō yī wǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

striptease