Có 1 kết quả:

liǎn pí nèn

1/1

liǎn pí nèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bashful
(2) shy