Có 1 kết quả:

liǎn pí báo ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ ㄅㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) thin-skinned
(2) sensitive