Có 1 kết quả:

liǎn zhào

1/1

liǎn zhào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

visor