Có 1 kết quả:

liǎn báo

1/1

liǎn báo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bashful
(2) shy