Có 1 kết quả:

liǎn bù biǎo qíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

facial expression