Có 1 kết quả:

là bā zhōu

1/1

là bā zhōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Laba congee, ceremonial rice porridge dish eaten on the 8th day of the 12th month in the Chinese calendar