Có 2 kết quả:

ㄜˋㄧˋ
Âm Pinyin: ㄜˋ, ㄧˋ
Tổng nét: 12
Bộ: ròu 肉 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノフ一一丶一ノ丨ノフ丶丶
Thương Hiệt: BYOK (月卜人大)
Unicode: U+814B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: dịch
Âm Nôm: dạ, dịch, nách, nịch
Âm Nhật (onyomi): エキ (eki), セキ (seki)
Âm Nhật (kunyomi): わき (waki)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: jat6, jik6, jit6

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

ㄜˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nách

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nách. ◎Như: “tập dịch thành cừu” 集腋成裘 góp lông da hồ ở dưới nách (có rất ít) thành áo cừu, ý nói góp ít thành nhiều. § Cũng như nói “tích thiểu thành đa” 積少成多.
2. (Danh) Bên cạnh.

Từ điển Thiều Chửu

① Nách. Nách liền ngay với cánh tay, vì thế sự gì thiết cận gọi là trửu dịch 肘腋.
② Da nách con hồ. Như tập dịch thành cừu 集腋成裘 họp da hồ thành áo cừu. Vì thế sự gì linh tinh mà thu xếp lại cho tề chỉnh cũng gọi là tập dịch 集腋.

Từ điển Trần Văn Chánh

Nách.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nách.

Từ điển Trung-Anh

(1) armpit
(2) (biology) axilla
(3) (botany) axil
(4) Taiwan pr. [yi4]

Từ ghép 11

ㄧˋ

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nách. ◎Như: “tập dịch thành cừu” 集腋成裘 góp lông da hồ ở dưới nách (có rất ít) thành áo cừu, ý nói góp ít thành nhiều. § Cũng như nói “tích thiểu thành đa” 積少成多.
2. (Danh) Bên cạnh.