Có 1 kết quả:

yè máo

1/1

yè máo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

armpit hair