Có 1 kết quả:

yè wō

1/1

yè wō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

armpit