Có 1 kết quả:

yè yá

1/1

yè yá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) axillary bud
(2) bud growing from axil of plant