Có 1 kết quả:

yān zì

1/1

yān zì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pickle
(2) cured
(3) salted