Có 1 kết quả:

yān huáng guā

1/1

Từ điển Trung-Anh

pickle