Có 1 kết quả:

fǔ huài

1/1

fǔ huài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rot