Có 1 kết quả:

fǔ shēng lán ㄈㄨˇ ㄕㄥ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cymbidium macrorrhizum Lindl.