Có 1 kết quả:

fǔ shēng lán

1/1

fǔ shēng lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cymbidium macrorrhizum Lindl.