Có 1 kết quả:

wàn guǎn zōng hé zhèng ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˇ ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

carpal tunnel syndrome