Có 1 kết quả:

guó jìng mài

1/1

guó jìng mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

popliteal vein (anatomy)